Boken som hjälper dig med entreprenadjuridik | Byggföretagen

Boken som hjälper dig med entreprenadjuridik

300 frågor och svar om entreprenadjuridik är boken som sammanställer frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande. Sveriges Byggindustriers chefsjurist svarar på 3 snabba om den nya boken.

Publicerad:

Varför bör man läsa boken?

– Därför att den gör det lätt att nå och förstå entreprenad- och upphandlingsjuridiska vardagsproblem. Boken är ett bra verktyg för aktörer i bygg- och anläggningsbranschen kring praktiska situationer under byggprocessens olika skeden.

Vad är nytt för denna utgåva?

– En nyhet i denna utgåva är att det längst bak finns tabeller som kopplar frågorna till de standardavtal och lagar som berörs. Det gör att man kan titta på en specifik bestämmelse och hitta exempel på frågeställningar kring den.

Vad är syftet med boken?

– Under åren 2007–2018 har entreprenadjurister från Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening svarat på frågor i spalten ”Fråga juristerna” i tidningen Byggindustrin. Syftet med den här boken är att publicera svaren på de vanligaste frågorna, dels från tidningens läsare och dels från Sveriges Byggindustriers 3 600 medlemsföretag. Alla frågor är baserade på verkliga fall.

Beställ boken här.