De nya lagarna som berör dig i bygg- och anläggningsbranschen | Byggföretagen

De nya lagarna som berör dig i bygg- och anläggningsbranschen

Från och med den 1 januari 2020 träder nya lagar i kraft. Här har vi samlat de lagar som berör er i bygg- och anläggningsbranschen.

Publicerad:

Högre fordonsskatt för vissa fordon

1 januari ändras mätmetoden för koldioxidutsläpp från bilar och lastbilar. De bilar som registreras från och med den 1 januari får en ytterligare höjning av fordonsskatt och förmånsvärd de första tre åren. Den nya mätmetoden, som kallas WLTP, är en hårdare mätmetod som gör att värdena för koldioxidutsläpp från bilar och lastbilar med bl.a. fossila drivmedel kommer bli högre. Metoden syftar till att ge en mer rättvisande bild av bilens utsläpp och tanken med det nya systemet är att fler ska välja bilar med lägre koldioxidutsläpp. Det innebär att bilar med höga utsläpp beskattas mer och bilar med låga utsläpp får en klimatbonus, allt enligt Bonus Malus-systemet som infördes i juli 2018.
För mer information och beräkning av fordonsskatt, se Transportstyrelsens hemsida

Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt

Värnskatten avskaffas på inkomster som betalas ut efter den 31 december 2019. Den så kallade värnskatten är en skatt på fem procent som tagits ut på den del av en persons beskattningsbara förvärvsinkomster som överstiger den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (689 300 kr 2019).

Krav på elektronisk betalning vid rut- och rotavdrag

1 januari införs ett krav på elektronisk betalning för att få rätt till rut- och rotavdrag. Med elektronisk betalning avses en betalning som har förmedlats av en betaltjänstleverantör och som innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. En elektronisk betalning är till exempel en betalning med kontokort, inbetalningskort, BankID eller Swish. Syftet med förslaget är att minska felaktiga utbetalningar för tjänster som inte har utförts eller betalts.

Lägre aktiekapital

1 januari sänks kravet på aktiekapital från 50 000 till 25 000 kr. Ett aktiebolag måste alltid registreras hos Bolagsverket. Mer information om att bilda aktiebolag, och hur aktiekapitalet i befintliga bolag kan sänkas finns hos Bolagsverket. Läs mer på Bolagsverkets hemsida

Nya traktamentsnivåer

1 januari höjs schablonbeloppen för skattefria traktamenten. Traktamente är en ersättning som en anställd kan få av sin arbetsgivare vid resor i tjänsten. Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas ”skattefritt traktamente”. Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från dennes vanliga arbetsplats – och mer än 50 kilometer från dennes bostad. Läs mer om traktamenten i Skatteverkets broschyrer ”Traktamente och andra kostnadsersättningar” (SKV 354) och ”Traktamenten m.m. i byggbranschen” (SKV 353).

Sänkt skatt på drivmedel

1 januari sänks koldioxidskatten och energiskatten med totalt 15 öre per liter för bensin och med totalt 9,3 öre per liter för diesel. Sänkningen genomförs för att motverka ökade priser för konsumenterna när inblandningen av biodrivmedel kommer att öka. Sänkningen görs också för att motverka ytterligare ökade priser som den årliga indexuppräkningen av koldioxid- och energiskattesatserna medför.