Höstens och vårens utbildningar

Utbildningarna är framtagna i tätt samarbete med branschens företag och anpassade för att kunna kombineras med fortsatt arbete. Vi erbjuder utbildningar med relevant innehåll och hög kvalitet.

Publicerad:

Byggföretagen, Jönköpings Läns Byggmästareförening och Tekniska Högskolan i Jönköping erbjuder i höst följande utbildningar för dig som idag arbetar med bygg, anläggning eller installation. Utbildningarna är framtagna i tätt samarbete med branschens företag och anpassade för att kunna kombineras med fortsatt arbete. Vi erbjuder utbildningar med relevant innehåll och hög kvalitet.

Den digitaliserade byggprocessen:
Kort yrkeshögskoleutbildning, 50 Yhp, distans med träffar i Jönköping.
Utbildningen vänder sig till den som har eftergymnasiala studier och idag arbetar inom byggsektorn.
Utbildningen ger insikter och färdigheter för att praktiskt kunna arbeta med ett byggprojekts planering och genomförande utifrån de möjligheter och fallgropar som digitaliseringen inom byggsektorn skapar. Utbildningen ger kunskaper om relevanta digitala verktyg och arbetsmetoder för att i samverkan använda dem på bästa sätt.
Start: 12 oktober, pågår till mars 2021. För mer info klicka här

Platschef Bygg och anläggning:
Yrkeshögskoleutbildning, 1 år, en skolförlagd dag per vecka. Studieorter: Malmö och Jönköping. Som platschef inom bygg och anläggning har du den centrala rollen i alla typer av byggprojekt. Utbildningen vänder sig till dig som redan har erfarenhet av att jobba som arbetsledare och vill utvecklas vidare i karriären. Utbildningen ger fördjupad kompetens inom bland annat arbetsledning, betonggjutning och ekonomi.
Start: 11 Jan 2021. Ansökan öppnar 16 september. För mer info klicka här

Byggproduktionsledare:
Yrkeshögskoleutbildning, 2 år, en skolförlagd dag per vecka. Studieorter: Malmö och Jönköping
Utbildningen vänder sig till dig som har gått gymnasiets byggprogram och har jobbat några år.
Som byggproduktionsledare har du en central roll i det praktiska genomförandet av ett byggprojekt. Utbildningen ger kompetens inom bland annat ledarskap, kalkylering samt byggteknik. Start: 11 Jan 2021. Ansökan öppnar 16 september. För mer info klicka här

Vid mer frågor om Byggföretagens YH-utbildningar, kontakta vår YH-samordnare Mikael Granlund