Kostnadsökningar kopplade till kriget i Ukraina | Byggföretagen

Kostnadsökningar kopplade till kriget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina kommer sannolikt att påverka redan höga materialkostnader i bygg- och anläggningsbranschen. Byggföretagen följer utvecklingen dag för dag - och erbjuder bland annat entreprenadrättslig rådgivning till medlemsföretagen.

Publicerad:

Det är fortfarande få ukrainare som skrivit in sig som arbetssökande.
  • Vilka omedelbara effekter ser Byggföretagen?

Bedömningen är att energi- och drivmedelspriserna ökar i ett första skede. Det kommer att påverka samtliga företag i landet – även bygg-och anläggningsbranschen.

  • Vilka byggnadsmaterial påverkas av kostnadsökningar?

Kriget får övergripande konsekvenser för bland annat skogsnäringen. Ryssland är världens största exportör av sågade trävaror med en årlig produktion på cirka 40 miljoner kubikmeter trävaror. Även Ukraina och Belarus är exportörer av trä. Enligt bedömare kan priset för trävaror i Europa komma att öka.

  • Hur mycket ökade materialkostnaderna under 2021?

Mellan januari 2021 och januari 2022 var prisförändringen på trävaror drygt 60 procent. Armeringsstål ökade med nästan 50 procent, medan järn- och stål ökade med nästan 40 procent. Ökningen för betongvaror var under motsvarande period 13 procent. (Källa: SCB:s byggkostnadsindex)

Sammantaget medför fjolårets uppgång i materialkostnader att den förväntade uppgången för t ex trävaror kopplat till kriget i Ukraina sker från redan höga nivåer.

  • Hur bör Byggföretagens medlemsföretag agera?

Det är viktigt att göra en egen bedömning av hur rådande situation kan påverka pågående och nya projekt. Följ utvecklingen och för en löpande dialog med er avtalspart. Undersök möjligheten att förhandla för att hitta gemensamma hitta lösningar.  

  • Vad gör Byggföretagen?

Byggföretagen har inga möjligheter att påverka marknadspriset på material och råvaror.

Däremot följer våra jurister utvecklingen och arbetar kontinuerligt med frågan. Vi erbjuder även rådgivning till medlemsföretag som behöver hjälp och stöd kopplat till ökade materialkostnader.

  • Rådgivning och vägledning

Vägledning vid prisändringar

Har du närmare frågor om standardavtalens bestämmelser? Kontakta våra entreprenadjurister på 010 451 64 80