Byggföretagen avstyrker att lag om offentlig upphandling ändras | Byggföretagen

Bygg­företagen avstyrker att lag om offentlig upphandling ändras

Byggföretagen ser med oro på förslaget att LOU ska ändras i syfte att allmännyttiga bostadsbolag inte ska behöva tillämpa LOU

Publicerad:

Offentlig upphandling spelar stor roll för sund konkurrens.

Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. LOU:s syfte är att minska risken för korruption och mutor, skydda leverantörer mot osund konkurrens och ge medborgarna insyn i hur samhällets gemensamma resurser används.

Motverkar sund konkurrens

Byggföretagen har välkomnat regeringens initiativ för att stävja arbetslivskriminalitet och ser positivt på att frågan hamnat högt upp på den politiska dagordningen. Det är oroväckande att utredningen nu föreslår att offentliga verksamheter ska undantas från LOU.

Förslaget motverkar det systematiska arbetet som branschens aktörer bedriver för att stävja osund konkurrens. Därför avstryker Byggföretagen utredningens förslag avseende En konkurrenskraftig allmännytta – att lag (2016:1145) om offentlig upphandling ändras i syfte att de allmännyttiga bostadsbolagen inte ska behöva tillämpa LOU.

Läs hela yttrandet här