”Den uppgraderade färdplanen ska överlämnas till regeringen i januari” | Byggföretagen

”Den uppgraderade färdplanen ska överlämnas till regeringen i januari”

Hallå där, Åsa Lindell, nationell projektledare för klimatomställning, som den 4 oktober medverkar på workshop ihop med övriga aktörer i färdplanens implementeringsgrupp.

Publicerad:

Åsa Lindell, nationell projektledare för klimatomställning, Byggföretagen.

Hur fortskrider arbetet med Färdplanen?

Nu har färdplanen funnits i fem år och vi har goda resultat.  Branschen har visat att det går att kraftigt minska sektorns utsläpp med befintlig teknik och befintliga material – och med god ekonomi. Lösningarna finns här och nu. Detta tydliggör vi med den kommande uppgraderade färdplanen som ska överlämnas till regeringen i januari 2024.

Vad står på mötets agenda?

Under augusti och september har vi haft flera dialoger i de olika aktörsgrupperna. På megaworskhopen vill vi validera resultaten från dessa dialoger, samt diskutera hur vi ska samarbeta över hela värdekedjan. Under dagen får vi även ta del av vad som händer inom Fossilfritt Sverige.

Vilka frågor står i centrum framöver?

För att nå färdplanens målsättning med en halvering till 2030 behöver vi öka tempot och standardisera de klimatförbättrande lösningar som redan finns. Här och nu behöver vi i branschen fortsätta driva på i frågan, samtidigt som vi behöver få rätt förutsättningar från politiken. Parallellt behöver vi hitta nya innovationer och stärka cirkulära affärsmodeller för att möjliggöra att vi når hela vägen till nettonolll 2045.

Om färdplanen:

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningsbranschen tillsammans med 21 andra branscher tagit fram färdplaner som visar hur konkurrenskraften kan stärkas genom att bli fossilfria.

I Färdplanen för bygg- och anläggningssektorns implementeringsgrupp ingår Byggföretagen, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen och Trafikverket.

Här kan du läsa mer om Fossilfri konkurrenskraft