Antologi om sund konkurrens

Här finns information till er som kommer vara med och skriva till antologin.

Syftet är att bidra till en mer fördjupad och forskningsbaserad kunskap genom att inom ramen för en forskningsantologi beskriva olika aspekter på sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn. 

Målgruppen är aktörer i och omkring sektorn/”ekosystemet” som vill och kan vara med och bidra till en sund konkurrens. 

Uppdraget är att författa en text på ca 10 sidor på temat:
Att utifrån min/vår forskning beskriva hur jag/vi ser på nuläget när det gäller sund konkurrens i byggsektorn och vad jag/vi ser som viktigast att förbättra samt vilka åtgärder som då är lämplig.  

Utifrån dessa bidrag skrivs en sammanfattande essay av Hans Lind, tidigare professor vid KTH. 

Tidplan

 • Ett tiotal forskare identifieras (vecka 1-3 2020).
 • Underlag samt instruktionsfilm som beskriver uppdraget och dess sammanhang utsändes till forskarna (vecka 4)
 • Forskarna återkommer med ett par rader som beskriver ämnet för sitt respektive bidrag (deadline 31 januari, vecka 5)
 • Återkoppling av projektledare (vecka 6).
 • Under februari (vecka 7) kontrakteras forskarna.
 • Deadline för manus är den 1 maj (vecka 18).
 • Ersättning ges till artikelförfattarna vid färdigställt manus enligt principen 20 000 SEK – en författare skriver en uppsats ensam, 30 000 SEK – två författare skriver en uppsats tillsammans, 40 000 SEK – tre författare skriver en uppsats tillsammans.
 • Sammanfattande essay görs under maj (v 19–20).
 • Redigering, layout och tryckning görs under maj, liksom en digital version
 • Antologin är klar senast 31 maj 2020
 • Presentation på Nationell Resultatkonferens om sund konkurrens den 2 juni 2020

Här berättar jag lite mer om projektet:

Med vänlig hälsning!

Charlotte Wäreborn Schultz, projektledare sund konkurrens