Arbetsmiljökonferens- ett hållbart arbetsliv

Här kan du ta del av Byggföretagens arbetsmiljökonferens 2020 med temat ett hållbart arbetsliv och belastningsergonomi.

Ett hållbart arbetsliv är ett yrkesliv där ingen slits ut fysiskt eller psykiskt i förväg utan där alla som vill kan arbeta ända fram till sin pension. Bygg- och anläggningsarbete är ofta tungt och belastande för kroppen. Därför är det viktigt att branschen blir bättre på att planera arbetena så att risker för belastningsskador kan förebyggas tidigt i ett byggprojekt.

Det måste finnas tillräckligt med utrymme för att utföra arbetet, samt hjälpmedel och redskap för att lyfta och transportera byggprodukter och annat material så att de som arbetar inte utsätts för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar.

Det är också viktigt med goda kunskaper och tydliga instruktioner för arbetets utförande med bland annat rätt arbetsteknik, arbetsrotation och användning av hjälpmedel. Således är det avgörande att alla aktörer i en byggprocess tänker på belastningsergonomin i byggprojektens samtliga faser.


Här kan du ta del av arbetsmiljökonferensen i sin helhet:

Arbetsmiljökonferens 2020 – Ett hållbart arbetsliv


Här kan du ta del av arbetsmiljökonferensens olika avsnitt:

Inledning med Catharina Elmsäter-Svärd, Byggföretagens VD

Berndt Jonsson om Fokusområde säkerhet

Caroline Evertsson om Galaxen Byggs arbete med arbetsmiljö och hälsa

Heli Aarnipuro – Arbetsmiljöverkets tillsynsinsatser kring Ett hållbart arbetsliv och EU-kampanjen 2020 – belastningsergonomi

Björne Karlsson berättar om att öva säkerhet i Byggbranschens säkerhetspark

Arbetsmiljö

Det krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en god säkerhetskultur på arbetsplatsen. Säkra och trygga arbetsplatser kännetecknas av att alla är involverade och uppmuntras att delta i ett arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Här finns utbildningar och informationsmaterial anpassat för ditt företag.