Årets byggkvinna! | Byggföretagen

Årets byggkvinna!

Utmärkelsen Årets byggkvinna delas ut till en kvinna, som genom sin kompetens och yrkesroll, har bidragit till att bredda bilden av vem som kan arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen, varit en god förebild för anställda inom sektorn och inspiration för framtida generationers byggare.

Uppdaterad:

De tre nominerade är:

Malin Söderson, VD, Iskad – Industri & Skadesanering AB

”Kill them with kindness är ett begrepp som passar mig väldigt bra.”

Berätta om ett tillfälle då du har bidragit till att utveckla bygg- och anläggningsbranschen eller företaget du arbetar på.

Jag har arbetat i saneringsbranschen i 20 år och under den tiden haft många olika roller inom företaget. Jag började som fukttekniker och blev sedan arbetsledare och senare VD. På min resa har jag och mitt företag utvecklats mycket. När jag kom hit var jag en 22-årig ensamstående mamma med väldigt lite livserfarenhet. Idag är jag 43 år, VD och i stånd med att köpa företaget som är verksamt sedan 42 år i saneringsbranschen, där vi nu har en styrelse med 60% kvinnor.

Under våren 2019 utbildade jag hela min yrkesgrupp på ISKAD i machokultur, psykisk ohälsa hos män och jämställdhet. Idag är denna utbildning en del av vår introduktion. Det öppnar dialog för att våga säga ifrån när något inte känns okej eller när man hör någon uttrycka sig på ett otrevligt eller onödigt vis. Utbildningen och samtalen som följt har också gjort stor skillnad i hur vi kommunicerar, hur personal ber om ursäkt och reflekterar över misstag de ibland gör som är kopplat till machokultur- som tex ett förminskande skämt.

Beskriv gärna på vilket sätt du är en förebild.

Jag har funderat mycket över vilken sorts människa jag vill vara. Jag har kommit fram till att ”kill them with kindness” är ett begrepp som passar mig väldigt bra – jag vill vara snäll. Jag tror bestämt att världen skulle kunna vara både bättre och enklare om vi ansträngde oss lite mer för att vara omtänksamma, snälla och ärliga. Jag försöker vara en förebild genom att visa min omvärld att det går att vara tydlig med vad man vill och vad man förväntar sig, att man kan be om hjälp med det man inte kan (vem är expert på allt?) och att det alltid finns en lösning – även om det inte blev som du tänkt dig.

Varför är det viktigt med inspiratörer och förebilder i bygg- och anläggningsbranschen?

Vi behöver förebilder som kan visa att det går att genomföra det man tror på, att branschen och världen går att förändra och utveckla. Att man kan göra skillnad med små medel genom sin yrkesroll och sin attityd, varje dag. Det är viktigt att vi som förebilder visar att vi har en rolig och utvecklande bransch, inte minst för att yrkesstoltheten ska få leva vidare i nästa generation.

Nominering (sagt om Malin):

Malin som människa är en rolig, varm, ärlig och rak person som säger vad hon tycker. Hon vill ha ordning och reda, vilket genomsyrar hela verksamheten. Rivningsbranschen är tuff. Det är oftast hög personalomsättning och det krävs god vilja, stort hjärta och tålamod samt en portion humor för att arbeta där. Att jobba i, och bibehålla personal, i rivningsbranschen under många år hör inte till det normala, men på något sätt lyckas Malin.

Angelica Petersson, murare, Calmarsunds Mur & Fasad

”Jag antar gärna uppgifter som ingen tror att jag kommer klara av.”

Berätta om ett tillfälle då du har bidragit till att utveckla bygg- och anläggningsbranschen eller företaget du arbetar på.

Händelsen som var störst under skolåren, och som gjorde att många tjejer fick upp ögonen för yrket, var när jag blev distriktsmästare 2018 och även samma år var med i yrkes-SM i Uppsala.

Efter skolan har jag haft kontakt med min lärare och kunnat vara ett stöd för andra tjejer som väljer att gå bygglinjen – som en extra trygghet för de som behöver och vill ställa frågor.

Jag märker tydligt vilken skillnad det är mellan att vara ung kvinna eller man i mitt yrke som murare. Det är även något vi har pratat mycket om på jobbet.

Beskriv gärna på vilket sätt du är en förebild.

Jag är inte rädd för nya utmaningar och antar gärna uppgifter som ingen tror att jag klarar av. Jag försöker dela med mig av både med- och motgångar till människor jag träffar. Till exempel har jag, tillsammans med en kollega, varit arbetsledare för ett helt kvarter (ca 3600kvadrat), som vi putsade 2021.

Varför är det viktigt med inspiratörer och förebilder i bygg- och anläggningsbranschen?

Det är bra att fler är öppna med vad de går igenom och att de delar med sig offentligt. Det är intressant att följa någon i vardagen på jobbet, ute på arbetsplatserna där grovjobbet görs – att visa upp att det går att vara kvinna i byggbranschen. Att det inte är svårare. Även att fortsätta utveckla samarbetet med skolan – att prata med både tjejer och killar i klasserna om hur det är ute i verkligheten. Det hade jag velat höra när jag gick i gymnasiet.

Motivering (sagt om Angelica):
Att som ung tjej komma in i byggbranschen, som är ett mansdominerande yrke – med en finalpats i yrkes-SM i Uppsala 2018 visade Angelica att unga kvinnor också kan. Hon har alltid gått sin egen väg, både när det gäller val av yrke och fritidsintresse. Samtidigt som hon jobbar heltid på Calmarsunds Mur & Fasad, där hon började som praktikelev under gymnasiet och fortfarande är kvar, så tävlar hon nationell fälttävlan med sina hästar, som hon rider och sköter dagligen. Hon har en vilja av stål och är inte rädd att säga ifrån när något är fel. Det behövs kvinnor med skinn på näsan i detta yrke.

Christina Gustafsson, platschef, Peab

”Arbetsplatser som har en mångfald och jämställdhet i sina arbetsgrupper genererar ofta ett goare klimat.”

Berätta om ett tillfälle då du har bidragit till att utveckla bygg- och anläggningsbranschen eller företaget du arbetar på.

Ett tillfälle kan vara när jag intervjuades i rollen som platschef för Peabs projekt Framtidsresan, som syftade till att locka nya och gamla medarbetare till Peab samt till att hitta vilken yrkesroll som stämmer med det man efterfrågar som sökande. Eftersom de valde mig som frontperson på platschefsrollen så tänker jag att det också var för att synliggöra att det fungerar alldeles utmärkt att arbeta i den rollen som kvinna ute i produktionen.

Beskriv gärna på vilket sätt du är en förebild.

Jag tänker att dagens unga kvinnor ska få se en person som har arbetat länge i branschen och som tycker att det är roligt att vara kvar ute i produktionen. Jag praktiserar ett ödmjukt och rättvist ledarskap och behöver sällan peka med hela handen. Personer brukar trivas på de arbetsplatser som jag har ansvaret över och jag försöker, så gott jag kan, se till allas bästa och att man ska ha respekt för varandras arbete. Jag brukar skapa ett engagemang bland medarbetarna och försöker alltid vara lyhörd och finnas till hands om det blir problem.

Varför är det viktigt med inspiratörer och förebilder i bygg- och anläggningsbranschen?

För att vi behöver bli många fler kvinnor i byggbranschen. Det är superviktigt att inspirera fler kvinnor att välja byggbranschen och visa att det finns många olika yrkesroller att välja mellan. Vi behöver en bredare rekryteringsbas för att hitta personer som brinner för byggbranschen. På beställarsidan ser vi mer kvinnor och det är väldigt bra. Vi behöver följa med i den utvecklingen. Arbetsplatser som har en mångfald och jämställdhet i sina arbetsgrupper genererar ofta ett goare klimat.

Nominering (sagt om Christina):

Christina, som leder Peabs årliga reflektionsdag – där vi pratar om hur vi skapar en säker och god arbetsmiljö, kommer alltid vara min största förebild bland kvinnor i byggbranschen. Hon är otroligt bra på att inkludera alla – att få alla att känna sig som en viktig kugge i maskineriet. Det hon är allra bäst på är att planera, förstå allas behov och svårigheter och dessutom det viktigaste av allt – att få alla att förstå planen och vad var och en behöver bidra med för att den ska fungera.