Bygg­företagen skapar välfärd

En avstannade byggsektor drabbar hela den svenska ekonomin hårt. Byggsektorn står för 11 % av Sveriges BNP (varav hälften består av bostadsbyggande), och sysselsätter cirka 350 000 personer.

Byggsektorn bidrar årligen med 37 miljarder kronor till vår gemensamma välfärd – vård, skola och omsorg. Det motsvarar exempelvis 29 000 sjuksköterskor, 20 000 poliser och 20 000 gymnasielärare.

Bygg- och anläggningssektorn kan bidra till att bygga Sverige ur krisen vi nu befinner oss i: Traditionellt har till exempel satsningar på infrastruktur och andra offentliga investeringar – skolor, sjukhus, gator, cykelvägar, äldreboenden – varit vägen ur ekonomisk kris. Byggföretagens medlemsföretag är välfärdsmotorer som hjälper Sverige framåt.