Övriga BKMA produkter | Byggföretagen

Övriga BKMA produkter

Uppdaterad:

BKMA Ordning

För dig som vill strukturera upp företagets projekt. Du får tillgång till de stöddokument som behövs för att på ett enkelt sätt stödja och utveckla era projekt ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

BKMA ISO-certifiering

Genom att ISO-certifiera ditt företag inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet skapar du möjlighet till mer lönsamma affärer. En ISO-certifierad verksamhet är internationellt erkänd och ger dig avgörande konkurrensfördelar vid upphandlingar och övriga typer av uppdrag.