Affärsavtal & entreprenadjuridik – Byggföretagen

Affärsavtal & entreprenadjuridik

Det ska vara lätt att ingå bra avtal. Här hittar du standardavtal samt kunskapsdokument med information om entreprenad- och affärsjuridiska frågor som berör din verksamhet.

Guider och hjälpmedel

Upphandlingsregler – Ändringar under EU:s tröskelvärden från 1 februari 2022

De förändrade upphandlingsreglerna är tänkta att leda till förenklingar och ge den upphandlande organisationen större utrymme att själv utforma varje upphandling. Bland annat höjs direktupphandlingsgränserna något och en möjlighet att direktupphandla i samband med överprövning införs

Momshanteringen vid kommuners inköp av byggtjänster – Nytt ställningstagande från och med den 1 januari 2022

Utför ni tjänster åt en kommun är det viktigt att ni kontrollerar huruvida kommunen kan anses vara ett byggföretag i momslagens mening. Om kommunen är ett byggföretag ska ni som tillhandahåller byggtjänster till kommunen fakturera byggtjänsterna med omvänd skattskyldighet.

Risk för cementbrist – entreprenadrättsligt perspektiv

300 frågor och svar om entreprenadjuridik (Beställningsbar bok)

Sammanställning av frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande.

Affärsnytt – nyheter om affärsavtal- och entreprenadjuridik

Innan 2020 kallade vi våra Arbetsgivarnytt för ”blå cirkulär”. På denna sida ser du de pdf:er som gällde för detta.

Affärsnytt – prenumerera

Vi skickar ut nyheterna om affärsavtal- och entreprenadjuridik via mail ett par gånger per år. Innan 2020 kallade vi våra Affärsnytt för ”blå cirkulär”

Checklista för dig som ska anlita en entreprenör eller hantverkare

Checklista för entreprenören – ROT-avdrag

Checklista för entreprenören inför uppdrag

Coronaviruset – Entreprenadrättsligt perspektiv

Distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Detta gäller för dig som träffar avtal med en konsument på distans eller utanför din ordinarie affärslokal.

Entreprenadjuridik för nybörjare

Filmserie i sex delar för dig som vill lära dig mer om entreprenadjuridik och få en inblick i entreprenadjuridikens snåriga djungel.

Prisändringar för material

Förebyggande hantering av kostnadsändringar, mer information om hur riskerna kan hanteras och äppet brev till beställare.

Rättsfallsguiden – 216 viktiga avgöranden inom entreprenadrätten

Standardavtal

Här hittar du information om och länkar till ofta förekommande standardavtal, leveransbestämmelser, entreprenadkontrakt m.m. som antagits av Sveriges Byggindustrier.

Underrättelser enligt AB 04/ABT 06

Utbildningar inom Entreprenadjuridik

Få goda kunskaper i byggandets spelregler via Byggbranschens Utbildningscenters, BUC, kurser.

Frågor och svar

Frågor och svar om entreprenadjuridik

Experternas svar på frågor om entreprenadjuridik
Här finns konkreta råd, matnyttiga tips och initierade svar om allt som rör byggbranschen samlade.