Arbetsmiljö

Det krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en god säkerhetskultur på arbetsplatsen. Säkra och trygga arbetsplatser kännetecknas av att alla är involverade och uppmuntras att delta i ett arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Här hittar du nödvändiga utbildningar och informationsmaterial anpassat för ditt företag.

Guider och hjälpmedel

Arbetsmiljörådgivning

Arbetsmiljötavla och byggskylt

Behöver du ordning och reda på alla arbetsmiljödokument som skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen så har vi på Byggföretagen tagit fram en arbetsmiljötavla som är förtryckt. Vi har också tagit fram en byggskylt med arbetsmiljöregler som gäller på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöutbildningar

Byggbranschens Utbildningscenters utbildningar inom arbetsmiljö. Goda kunskaper i reglerna kring arbetsmiljö hjälper till att skydda dig själv, kollegor och medarbetare från skador och olyckor.

Arbetsmiljöverket

Myndigheten ger stöd till arbetsgivare för att ingen ska skadas eller bli sjuk på jobbet.

Arbetsplatsinformation

Avtal om överlåtelse av arbetsmiljöansvar

Bortom noll – En hälsofrämjande byggbransch

Studie om bakomliggande orsaker till allvarliga arbetsolyckor inom branschen.

Byggbranschens webbaserade och kostnadsfria säkerhets­utbildning

Kursen fungerar utmärkt som säkerhetsintroduktion i företag av alla storlekar med tio språk - Safe Construction Training

Checklista allvarlig arbetsplatsolycka (till Arbetsmiljötavlan)

Delegering av arbetsmiljöuppgifter

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns det krav på att arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöuppgifter till personer i verksamheten som har möjlighet att förebygga ohälsa och olyckor, här hittar du en blankett som du kan använda för just detta.

Dialogmaterial Säkerhetsdagen

Den internationella Arbetsmiljödagen 28 april är en årlig internationell kampanj för att främja en säker, hälsosam och anständigt arbete. Den 28 april är för övrigt också dagen som den fackliga rörelsen har vigt åt att hedra alla som har omkommit i arbetet. Här hittar du det dialogmaterial som vi tagit fram genom åren. Dessa kan du använda dig av vid ett personalmöte eller dylikt.

En säker arbetsplats

Folder om arbetsmiljöfrågorna med de viktigaste delarna för ett bra arbetsmiljöarbete.

Förhandsanmälan (till Arbetsmiljötavlan)

Kemikalieförteckning

Ordnings- och skyddsregler (till Arbetsmiljötavlan)

En mall till hjälp för att upprätta ordnings- och skyddsregler på arbetsplatsen.

Personallista arbetsplats (till Arbetsmiljötavlan)

Personalutrymmen tillfälliga arbetsplatser 2020

Rapport olycka tillbud (till Arbetsmiljötavlan)

Revision av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Riktlinjer på byggarbetsplatsen – praktikgivaren

Riktlinjer på byggarbetsplatsen – skolhuvudman

Riktlinjer på byggarbetsplatsen – övergripande dokument

Riktlinjer vid delegering uppgiftsfördelning

Skydds och miljörondsprotokoll (till Arbetsmiljötavlan)

Ställningar

Du hittar mer information om ställningar på Ställningsentreprenörernas hemsida: www.stib.a.se.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i byggverksamhet

Hjälpmedel för dig som vill bygga upp system för att säkra och förbättra arbetsmiljön.

Så skapar vi säkra arbetsplatser

Tips och råd för att få alla aktörer att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar.

Säkerhetskod

Tysta boken – Beställ behändigt fickformat

Rapport som syftar till att öka säkerheten för alla som jobbar i produktionen.

Tysta boken – Ladda ner PDF

Rapport som syftar till att öka säkerheten för alla som jobbar i produktionen.

Varselväst för platsansvariga

Här beställer du väst att använda i händelse av en arbetsplatsolycka

Frågor och svar

Det finns inga frågor och svar inom Arbetsmiljö