Arbetsmiljö

Det krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en god säkerhetskultur på arbetsplatsen. Säkra och trygga arbetsplatser kännetecknas av att alla är involverade och uppmuntras att delta i ett arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Här hittar du nödvändiga utbildningar och informationsmaterial anpassat för ditt företag.

Guider och hjälpmedel

Arbetsmiljörådgivning

Arbetsmiljöutbildningar

Byggbranschens Utbildningscenters utbildningar inom arbetsmiljö. Goda kunskaper i reglerna kring arbetsmiljö hjälper till att skydda dig själv, kollegor och medarbetare från skador och olyckor.

Arbetsmiljöverket

Myndigheten ger stöd till arbetsgivare för att ingen ska skadas eller bli sjuk på jobbet.

Bortom noll – En hälsofrämjande byggbransch

Studie om bakomliggande orsaker till allvarliga arbetsolyckor inom branschen.

Byggbranschens webbaserade och kostnadsfria säkerhets­utbildning

Kursen fungerar utmärkt som säkerhetsintroduktion i företag av alla storlekar med tio språk - Safe Construction Training

Checklista allvarlig arbetsplatsolycka

En säker arbetsplats

Folder om arbetsmiljöfrågorna med de viktigaste delarna för ett bra arbetsmiljöarbete.

Personalutrymmen tillfälliga arbetsplatser 2020

Revision av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Riktlinjer på byggarbetsplatsen – praktikgivaren

Riktlinjer på byggarbetsplatsen – skolhuvudman

Riktlinjer på byggarbetsplatsen – övergripande dokument

Systematiskt arbetsmiljöarbete i byggverksamhet

Hjälpmedel för dig som vill bygga upp system för att säkra och förbättra arbetsmiljön.

Så skapar vi säkra arbetsplatser

Tips och råd för att få alla aktörer att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar.

Tysta boken – Beställ behändigt fickformat

Rapport som syftar till att öka säkerheten för alla som jobbar i produktionen.

Tysta boken – Ladda ner PDF

Rapport som syftar till att öka säkerheten för alla som jobbar i produktionen.

Varselväst för platsansvariga

Här beställer du väst att använda i händelse av en arbetsplatsolycka

Frågor och svar

Det finns inga frågor och svar inom Arbetsmiljö