Coronaviruset covid-19 – Byggföretagen

Coronaviruset covid-19

Byggföretagen har sammanställt information som kan vara bra för dig som medlemsföretag utifrån ett arbetsgivar- och entreprenadrättsligt perspektiv.

Guider och hjälpmedel

Underrättelser enligt AB 04/ABT 06

Behöver du minska personalkostnaderna? Vi guidar dig rätt.

Med anledning av coronaviruset behöver många företag nu låta anställda går ner i arbetstid. Vår arbetsrättsjurist,

Korttidsarbete och permittering

Frågor och svar: Vad innebär permittering med stöd av kollektivavtal? Vad innebär korttidsarbete med statligt stöd? Vem kan söka stöd för korttidsarbete?

Arbetsrättsligt perspektiv på coronaviruset

Frågor och svar: Vilket ansvar har arbetsgivare med anledning av coronaviruset? Vad gäller om en arbetstagare blir sjuk? Vad gäller om en arbetstagare är smittad av viruset men inte har nedsatt arbetsförmåga? Permittering. Korttidsarbete. Uppsägning.

Entreprenadrättsligt perspektiv på coronaviruset

Frågor och svar: Kan Byggföretagen lämna rekommendationer kring affärsförhållanden, coronaviruset och covid-19?

Arbetsmiljöperspektiv på coronaviruset

Här hittar du bra länkar kring arbetsmiljö och coronaviruset.

Försäkringskassan om coronaviruset

Reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab osv.

Tips för offentlig upphandling

Det är av största vikt att offentliga beställare fortsätter med sina planerade bygg- och anläggningsprojekt i dessa tider. Detta för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner, hålla näringslivet och arbetsmarknaden igång samt för att vår bransch fortsatt ska stå stark när denna svåra tid har passerat.

Öppet brev till beställare

I ett pressat läge är det av största vikt att alla aktörer på marknaden agerar schysst så att fokus kan läggas på rätt saker och de negativa effekterna av coronaviruset begränsas så långt som möjligt.

Frågor och svar

Det finns inga frågor och svar inom Coronaviruset covid-19