Prisändringar för material 2021 – Byggföretagen

Prisändringar för material 2021

Under våren 2021 har flera materialleverantörer aviserat om höjda priser på material. Osäkerheten till följd av detta kan delvis förebyggas vid ingående av avtal och kostnadsökningarna kan under vissa förutsättningar påföras beställaren i pågående kontrakt.