Var hittar man CFC? – Byggföretagen

Var hittar man CFC?

Man hittar det i byggnader och andra anläggningar där isoleringen används som markisolering, fasadisolering och i exempelvis kylrumsväggar. Det finns också i rörisolering av olika slag, till exempel kring fjärrvärmerör. 

CFC användes för tillverkning av isolering mellan ca åren 1950-90 och finns kvar i materialets porer. Om materialet sönderdelas kommer CFC ut i atmosfären. 

Alla har ett ansvar och det är viktigt att informera sig om hur man gör rätt. Isolering med CFC är farligt avfall och det är ett lagbrott att inte hantera det korrekt.