Hur hittar man CFC? – Byggföretagen

Hur hittar man CFC?

Inför varje rivning bör det göras en inventering. Det är viktigt att fastighetsägaren anlitar en kunnig inventerare som kan identifiera detta material. Det krävs erfarenhet att veta när det är dags att ta prover för analys. För första indikering av förekomst kan man använda en sk ”sniffer” som reagerar på CFC.