Vad är CFC? – Byggföretagen

Vad är CFC?

CFC användes vid tillverkning av isoleringsmaterial i form av skivor och skum. Man blåser in gasen i materialet för att det ska bli fluffigt och isolerande. Materialet är mycket tätt och den CFC som användes vid tillverkningen finns fortfarande innesluten i materialets porer och riskerar att släppas ut om man sönderdelar materialet.