Vilka parter står bakom avtalet?

Byggnads, Maskinentreprenörerna, Seko och Sveriges Byggindustrier har kommit överens om ett nytt avtal för de yrkesutbildningar som leder fram till yrkesbevis. 

Utöver Yrkesutbildningsavtalet har vi också utvecklat samverkan med Arbetsförmedlingen, där regionala samverkansgrupper med stöd av företaget Galaxen ska bereda väg för arbetssökande. Med detta samarbete är vår förhoppning att fler nyanlända ska finna vägen till vår bransch och att andelen kvinnor ska öka.