Är det inte lika illa att man måste transportera CFC-avfallet över stora delar av Sverige för att komma till en godkänd anläggning? – Byggföretagen

Är det inte lika illa att man måste transportera CFC-avfallet över stora delar av Sverige för att komma till en godkänd anläggning?

Klimateffekterna från transporterna är marginella i förhållande till klimatvinsterna med att destruera CFC:n korrekt även vid relativt långa transporter.