Är det tillåtet att låta hållbarhetsrapporten omfattas av revisorsgranskning?

Ja. Många företag väljer att låta hållbarhetsrapporten omfattas av s.k. översiktlig granskning.