Goda exempel på hållbarhetsredovisning

FAR, branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, korar varje år årets bästa hållbarhetsredovisning.

Här kan ni se vad FAR anser utmärker en bra rapport. FAR har också publicerat en FAQ om hållbarhetsredovisning enligt ÅRL.