1. Har Bygg­företagen kriterier för att bli medlem?

Ja. För att bli medlem i Byggföretagen måste företaget uppfylla våra medlemskriterier. Företag som ansöker om medlemskap måste bland annat tillämpa Byggföretagens uppförandekod och kollektivavtal samt ID06-systemet som är det system branschen har utvecklat för att skapa en sundare byggbransch. Inom sex månader från att medlemskap beviljades ska dessutom ledande befattningshavare inom företaget ha genomgått vår utbildning för medlemsföretag. Utbildningen omfattar områdena affärsetik och sund konkurrens, kollektivavtal samt en säker arbetsplats. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen inom dessa områden och att kunskapen ska föras vidare inom företagen och genomsyra företagens agerande i vardagen.  Mer om våra medlemskriterier.