4. Har något medlems­företag blivit uteslutet för att de inte följer medlemskriterier?

Ja. Det är dock viktigt att förstå att Byggföretagen inte är en myndighet. Det finns därför begränsningar i vilken typ av kontroller vi kan och får göra av våra medlemsföretag. Vi är noga med att uteslutning ur Byggföretagen måste ske på ett rättssäkert sätt.