Hur ska affärsmodellen beskrivas?

Årsredovisningen innehåller i många fall redan en beskrivning av företagets verksamhet, inbegripet affärsmodellen. Den information om affärsmodell som lämnas i hållbarhetsrapporten kan vara kortfattad och hänvisa till en beskrivning på ett annat ställe i årsredovisningen. 

Enligt förarbetena till den nya lagen bör beskrivningen av företagets affärsmodell ”naturligen relatera till aktuella hållbarhetsfrågor”.