Hur ska man hantera CFC? – Byggföretagen

Hur ska man hantera CFC?

Man ska behålla det helt så länge som möjligt, transportera det till en godkänd anläggning där de kan mala ner det, i speciell utrustning med undertryck så att CFC kan kondenseras. Alternativt kan det förbrännas i anläggning med tillstånd att ta emot farligt avfall.