Kan hållbarhetsrapporten ingå i årsredovisningen?

Ja. Huvudregeln är att hållbarhetsrapporten ingår i årsredovisningen som en del av förvaltningsberättelsen.