Kan man avstå från att lämna upplysningar?

Ett företag kan inte helt avstå från att lämna hållbarhetsrapport av affärsmässiga skäl. Upplysningar om förestående utveckling eller frågor som är under förhandling om ett offentliggörande kan dock utelämnas om de kan antas skada företagets marknadsposition allvarligt. Ett sådant utelämnande får inte hindra förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat eller konsekvenserna av dess verksamhet.