Kan man inte se CFC när man river? – Byggföretagen

Kan man inte se CFC när man river?

Om materialet inte är identifierat i inventeringen kommer det att orsaka flera problem. Det riskerar att hanteras fel och inte som det farliga avfall det är. Det kommer att orsaka fördröjningar medan man identifierar det eftersom laboratorieanalys kan krävas. Det kommer att orsaka oförutsedda kostnader för byggherren/fastighetsägaren.