Kontrolleras hållbarhetsrapporten på något annat sätt än av revisorn?

Nej. Utöver revisorns kontroll av om hållbarhetsrapporten har upprättats görs ingen annan uppföljning av om lagens krav har följts. Registreringsmyndigheten för aktiebolag Bolagsverket gör i vissa fall en avstämning av att alla delar av årsredovisningen har skickats in och att den är undertecknad. I den del något saknas anses årsredovisningen inte inskickad. Bolaget får då betala en förseningsavgift.