Ska hållbarhetsinformation ingå i delårsrapporteringen?

Nej. Det finns inte något krav på att lämna hållbarhetsinformation på delårsbasis.