Uppfyller man lagkraven om man upprättar hållbarhetsrapport i enlighet med GRI G4?

Vare sig den svenska lagstiftaren eller EU Kommissionen har uttalat sig om att en hållbarhetsrapport som upprättas i enlighet med GRI G4 uppfyller direktivets/lagens krav. 

Den terminologi som används i GRI G4 motsvarar inte direkt den terminologi som används i lagen. GRI G4 täcker dock in de hållbarhetsfrågor som företag ska rapportera om enligt lagen, dvs. miljö, personal och sociala frågor, mänskliga rättigheter och antikorruption. GRI har dessutom själva på sin hemsida gjort bedömningen att en hållbarhetsrapport upprättad i enlighet med GRI G4 motsvarar de krav som ställs i direktivet.