Utgör CFC-materialet någon risk för den som jobbar med det? – Byggföretagen

Utgör CFC-materialet någon risk för den som jobbar med det?

Nej inte en direkt risk men däremot bidrar det till både klimatpåverkan och ozonnedbrytning så det får storskaliga effekter som vi inte kan överblicka.