Vad är bakgrunden till det nya yrkes­utbildningsavtalet?

Idag råder en akut brist på kompetens i bygg- och installationssektorn. Samtidigt behöver Sverige bygga tusentals nya bostäder, investera i ny infrastruktur och renovera befintliga bostäder. Det här går inte ihop. För att komma till rätta med problemet tar branschen ett gemensamt initiativ för att säkra kompetensförsörjningen. Fram till 2023 behöver vår bransch rekrytera 50 000 personer, enbart för att täcka pensionsavgångarna. När Arbetsförmedlingen presenterade sin senaste prognos om vilka jobb det blir minst konkurrens om 2024 toppades den av yrken i samhällsbyggnadssektorn.