Vad är fel hantering av CFC? – Byggföretagen

Vad är fel hantering av CFC?

Nedmalning, krossning, eller komprimering är exempel på felaktig hantering.