Vad är syftet med avtalet?

Sammantaget vill vi med Yrkesutbildningsavtalet underlätta för nyanställningar till vår bransch; både för dem som redan har genomgått en komplett yrkesutbildning, men också för dem som vill byta karriär genom yrkesväxling som företagslärlingar.  

Avtalet öppnar upp för en aktiv samverkan med landets gymnasieskolor samtidigt som vi kan ställa konkreta krav på våra branschrekommenderade skolor. Branschens egen utbildning av företagslärlingar kommer att lyftas kvalitetsmässigt. Med det nya avtalet ges företagens handledare rollen att säkerställa att lärlingarna besitter rätt kompetens innan det är dags för fortsatt utveckling i yrkeslivet.  

Avtalet ger också en gemensam hantering av alla som genomgått grundutbildning, oavsett om utbildningen skett i gymnasieskolan, vuxenutbildning eller företag. I praktiken innebär detta att vi får enklare anställningsformer, vilket betyder att fler yrkesutbildade personer ges en smidigare väg att börja arbeta och bidra till vårt svenska samhällsbygge.