Vad gäller i andra EU-länder?

Medlemsstaterna kan om de så vill utöka direktivets bestämmelser om hållbarhetsrapport. Eftersom implementeringen av direktivet fortfarande pågår vet vi ännu så länge lite om hur andra medlemsstater valt att genomföra bestämmelserna. Svenska företag med dotterföretag med säte i andra EU-länder bör göra en kartläggning av vad som gäller i de länder där koncernen är etablerad.