Vad innebär sociala och personalrelaterade frågor?

I förarbetena till lagen anges ett antal exempel på vad uppgifterna om sociala och personal-relaterade frågor kan innehålla information om, till exempel:

  • Jämställdhet
  • Tillämpning av Internationella arbetsorganisationens konventioner
  • Arbetsvillkor
  • Social dialog
  • Information och samråd med arbetstagare
  • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
  • Dialog med lokala grupper
  • Åtgärder för att säkerställa skydd och utveckling av lokala grupper

Om företaget har tillämpat särskilda riktlinjer vid upprättandet av rapporten (exempelvis GRI) ska det anges. 

Om företaget inte tillämpar någon policy i en eller flera av de fyra frågorna ska skälen för detta beskrivas.