Vad menas med policy i hållbarhetsfrågor? Finns det några exempel på policies?

En policy kan beskrivas som de grundprinciper som gäller för företagets handlande. 

Även om ett företag inte tagit fram någon egen företagsspecifik policy kan de befintliga avtal, standarder och överenskommelser som följs beskrivas. Ett exempel på området personal kan exempelvis vara de kollektivavtal som företaget ingått och som omfattar anställda. Ett annat exempel är standarden för Miljöledningssystem ISO 14001. FN Global Compact är ett exempel på en internationell överenskommelse på hållbarhetsområdet.