Var ska hållbarhetsrapporten offentliggöras?

Hållbarhetsrapporten ingår som en del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och ska offentliggöras tillsammans med och på samma sätt som årsredovisningen. 

Ett företag kan även välja att upprätta och offentliggöra hållbarhetsrapporten som en separat rapport skild från årsredovisningen. Detta ska i så fall anges i förvaltningsberättelsen i års-redovisningen.