Varför är det så viktigt att CFC-avfall tas om hand på rätt sätt? – Byggföretagen

Varför är det så viktigt att CFC-avfall tas om hand på rätt sätt?

En felaktig hantering innebär oftast att CFC-gasen frisätts obehandlad ut i vår atmosfär och vidare upp i vår stratosfär. Däruppe reagerar den med vårt ozonskikt och bryter ned det. 

Gasen har samtidigt en kraftig påverkan på vårt klimat. CFC kan vara upp till 10 000 gånger mer kraftfull än koldioxid när det gäller att värma upp vår planet! Dessutom är det är ett lagbrott att inte hantera CFC-innehållande rivningsavfall som farligt avfall.