Vem ansvarar för hållbarhetsrapporten?

Ansvarig för upprättande av hållbarhetsrapporten är företagets ledningsorgan. Vem eller vilka som utgör företagets ledningsorgan beror på associationsformen.