Vems ansvar är det att CFC-hanteringen blir rätt? – Byggföretagen

Vems ansvar är det att CFC-hanteringen blir rätt?

Det är allas ansvar. Fastighetsägaren ansvarar för att inventeringen har tillräckligt god kvalitet så att allt farligt material kan tas omhand på ett säkert sätt. Alla i avfallskedjan har ett ansvar ända tills materialet är omhändertaget på rätt sätt. Eftersom det är ett farligt avfall är hanteringen förenad med ansvar att föra anteckningar om mängder, vem det lämnas till samt se till att det transporteras på ett korrekt sätt.