Vilka riktlinjer finns det för hållbarhetsrapportering?

Det finns några icke-bindande regelverk för hållbarhetsrapportering. Exempel är EU:s miljölednings- och revisionsordning (Emas), FN:s Global Compact-initiativ, ISO 26000, Integrated Reporting (IR) och Global Reporting Initiative (GRI). GRI har även branschspecifika manualer, som används tillsammans med grundmanualen. 

Här finns den branschspecifika GRI-manualen för byggsektorn. Vi rekommenderar dock starkt att ni konsulterar egen expertis innan ni påbörjar arbetet med att upprätta en hållbarhetsredovisning. 

EU Kommissionen har ett uppdrag att ta fram icke-bindande riktlinjer för hållbarhetsrapportering enligt direktivet. Det arbetet är ännu inte färdigt (hösten 2016).