Så ska bygg- och anläggningssektorn ställa om till ett hållbart byggande från grunden. Maria Wetterstrand berättar om miljö- och klimatarbete på EU-nivå, av Volvo och Astazero ska vi motiveras att ta klivet in i framtiden, Amanda Borneke ger praktiska råd. Se Byggföretagens inspirerande webbinarium med fokus på hållbarhet här.

Ta del av fler seminarium och event på Byggföretagens Vimeo-kanal.