Järnvägen till framtiden

En kunskapshöjande webbinarieserie om hur satsningar på (transport)infrastruktur kan vara en motor i att bygga vårt samhälle robust inför framtiden och öka tillväxten. Webbinarieserien vänder sig i första hand till dig som behöver öka kunskapen inför det kommande årets angelägna beslut som krävs för att Sverige ska kunna ställa om till att bli långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt.

Inledande föredragshållare:
Göran Cars, professor samhällsplanering KTH

Medverkande:
Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
Monica Lingegård, vd SJ
Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution
Henrik Löfgren, vd Infranord
Malin Löfsjögård, Adj Prof KTH, vd Svensk Betong
Håkan Danielsson, vd WSP
Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige
Fredrik Bauer, moderator


Inledande föredragshållare:
Andrew Went, ARUP UK, Director High Speed Rail Europe

Medverkande:
Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
Pär Helgesson, ansvarig samhällskontakter och höghastighetståg SJ
Ilmar Reepalu, fd. kommunalråd i Malmö
Camilla Byström, programchef InfraSweden, föreståndare Centrum för Transportstudier
KTH Nils Brunsson, professor Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet
Fredrik Bauer, moderator


Inledande föredragshållare:
Madeleine Lilliehöök, advokat Advokatfirman Lilliehöök

Medverkande:
Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
Stefan Persson, avdelningschef Nya Tunnelbanan
Anders Brunberg, tillväxtchef Uddevalla kommun
Sven Landelius, fd. vd Öresundsbrokonsortiet
Fredrik Bauer, moderator


Inledande föredragshållare:
Lennart Stenman, projektdirektör Skanska

Medverkande:
Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket
Ulrica Nilsson, divisionschef Tyréns
Johan Oscarsson vd Strukton
Peter Uneklint, senior utredningsledare Trafikverket
Fredrik Bauer, moderator


Inledande föredragshållare:
Eva Dalenstam EU-kommissionen, Generaldirektoratet för miljö

Medverkande:
Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
Karin Svensson Smith, (MP) Kommunalråd, fd. ordförande TU
Lotta Brändström, affärsområdeschef anläggning Peab
Karin Comstedt-Webb, hållbarhetschef Heidelberg Cement
Katarina Malaga, forsknings- och affärsutvecklare RISE
Pernilla Enkler, kommunikations- och hållbarhetschef Bellman Group
Fredrik Bauer, moderator


Inledande föredragshållare:
Fredrik Bergström affärsområdeschef WSP Advisory

Medverkande:
Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
Anders Åkesson, Centerpartiet
Teres Lindberg, Socialdemokraterna
Jessica Thunander, Vänsterpartiet
Jimmy Ståhl, Sverigedemokraterna
Magnus Jacobsson, Kristdemokraterna
Maria Stockhaus, Moderaterna
Helena Gellerman, Liberalerna
Emma Berginger, Miljöpartiet
Sven Landelius, fd. vd Öresundsbrokonsortiet
Fredrik Bauer, moderator


På grund av tekniska problem finns det tyvärr ingen inspelning av det webbinarium som sändes den 19 maj Sitter norra Sverige på svaret på framtidens klimatutmaning?.