Matchmaking för morgondagens transportinfrastruktur

Byggföretagen arrangerar digital matchmaking för att främja en mer hållbar, smart och resurseffektiv framtid. Ta chansen och var med!

Transportinfrastruktursektorn är i full gång med att utvecklas för att bli mer hållbar, smart och resurseffektiv. Men utvecklingen behöver ske ännu snabbare och samspelet och kontakter mellan innovationsskapare, myndigheter, företag och organisationer behöver förbättras ytterligare för att möjliggöra snabbare tillväxt.

Få chansen att lyssna till idéer för framtidens infrastruktur presenterade av morgondagens ledande innovatörer den 16 september. Kanske hittar du en matchande innovation, idé eller person som kan ta ditt arbete eller projekt till nya nivåer.

Den 16 september arrangerar Byggföretagen ett digitalt matchmaking event där finalister och handplockade bidrag från InfraSweden 2030s innovationstävling InfraAwards pitchar sina idéer och får feedback från tunga representanter från transportinfrastruktursektorn i ”draknästet-stil”. Drakar från FSJ Järnvägsentreprenörerna, Trafikkontoret Göteborgs Stad, Byggföretagen, Afry,  Skanska, Trafikverket och Mälarhamnar bidrar med värdefulla frågor, kontaktytor och feedback från olika infallsvinklar.

Ta del av de deltagande bidragen och anmäl dig för att vara med i matchmakingen. Deltagandet är kostnadsfritt och innebär inga skyldigheter, bara möjligheter!

Här är de deltagande bidragen du har möjlighet att matcha med:

Predictive Movement

En samverkansplattform för transporter av människor och gods med hjälp av AI som optimerar miljömässigt bättre och effektivare transporter genom samlastning och samkörning. Transporttjänster i glesbygd ges bättre förutsättningar samtidigt som trängseln i storstäderna minskar.

Plattformen är byggd med öppen källkod och ska drivas som en ideell förening och vara konkurrensneutral. Målgruppen för Predictive Movement är transport- och logistikföretag.

Strukton Rail AB – POSS R7 Växelövervakning

Växelövervakning som levererar data i realtid direkt från anläggningsobjekt till underhållsingenjörer, vilket skapar en sömlös länk mellan dem och bidrar till en tillförlitligare järnvägstransportinfrastruktur. Information om tillstånd, hälsa och status för verksamhetskritiska objekt ger teknisk personal möjlighet att fatta korrekta beslut snabbare än någonsin tidigare.

POSS R7 är redan i produktion och kan skalas upp för att implementeras i ett antal situationer och anläggningar vilket också möjliggör standardisering av datainsamling och analys.

Systra AB – Utveckling av miljökoder inom Infrastrukturprojekt i AMA-beskrivningsverktyg

Skräddarsyr AMA-texter och mängdkoder för miljöfrågor i infrastrukturprojekt vilket gör att miljöarbete i projekteringsskede får större genomslag i byggskedet då entreprenörerna får tydliga förutsättningar. Produkten ska användas vid framtagande av kalkylerbart förfrågningsunderlag.

Nyttan är en tydlighet i kontakten mellan beställare och entreprenör med avseende på miljöfrågor i infrastrukturprojekt. Systra AB vill inte konkurrera med AMA utan snarare utveckla Svensk Byggtjänst verktyg specifikt för infrastrukturprojekt.

Tyréns AB – Digital geoteknisk förvaltningsplattform

Tillgängliggör relevant och korrekt data om undermarken för att underlätta både projektering, byggande, drift och förvaltning. Förslaget skapar en databas med tidigare insamlad information för användning vid framtida behov. Tillgång till detaljerad information om aktuella geoförhållanden medför mer hållbara och förbättrade stråkval redan i tidigt skede.

Bidraget baseras på den befintliga GeoBIM-plattformen,  utvecklad av Tyréns. Kärnan i konceptet, den effektiva databasen, har en öppen datamodell.

Fokus är på innovationer med starka affärsidéer och en vilja att göra samhället vi bor i lite bättre, via snabbare och resurseffektivare utveckling av transportinfrastrukturen.

Anna Johansson

Kommunikationsstrateg och systemansvarig Branschutveckling

Tel: +46 8 698 58 16

anna.johansson@byggforetagen.se