Klimatdeklarationer för hållbart byggande

Regeringen inför krav på klimatdeklarationer för att främja omställningen mot ett hållbart byggande. Bestämmelserna gäller från och med den 1/1 2022.