AFA:s informationssystem om Arbetsmiljö (IA)

IA-systemet är framtaget för att hantera arbetsmiljöhändelser, utredningar och åtgärder inom arbetsmiljöområdet