Ändring av avtalat pris till följd av ökade kostnader för material

Hur hanteras prishöjningar som följd av ökade materialkostnader.